Натрий формасындагы эритме

  • sodium formate solution

    натрий форматынын эритмеси

    Негизги көрсөткүчтөрү: Мазмуну: ≥20%, ≥25%, ≥30% Көрүнүш: тунук жана тунук суюктук, кыжырдантуучу жыты жок. Сууда эрибеген зат: ≤0,006% Негизги максаты: Шаардын саркынды сууларын тазалоо үчүн, ылай жашынын (SRT) жана тышкы көмүртек булагынын (натрий ацетатынын эритмеси) системанын денитрификациясына жана фосфордун алынышына таасирин изилдөө. Натрий ацетаты денитрификациялык ылайларды өздөштүрүү үчүн кошумча көмүртек булагы катары колдонулат, андан кийин буфердик эритмени t...